MAINTENANCE

to opieka, czyli usługa bezpośredniej pomocy technicznej w zakresie konserwacji i serwisowania systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), kontroli dostępu (SKD) , telewizji dozorowej (CCTV i CCTV IP), systemów sygnalizacji i alarmowania pożarowego (SAP), systemów IT.

Usługi:

 • Stała usługa typu “First Support”
 • Stała usługa typu „HelpDesk”
 • Konserwacja i serwis awaryjny systemów- realizujemy w trybie przyjęcia gotowości zlecenia 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez 365 dni w roku.
 • Usługa wykonawstwa i nadzoru inwestycji - polegającą na wykonawstwie i nadzorze technicznym nad nowymi inwestycjami w systemy bezpieczeństwa jak również systemy IT.
JAK TO ROBIMY

Skuteczna realizacja maintenance to przede wszystkim krótki czas reakcji. Aby to uzyskać satysfakcjonujące parametry wykonania Proponujemy Państwu zawarcie umowy eksploatacyjnej na utrzymanie Państwa systemów w pełnej sprawności technicznej i eksploatacyjnej. Gwarancją poprawnego wykonania usługi są następujące elementy maintenance:

 • Zintegrowany system informatyczny HelpDesk
 • Menedżer dedykowany do opieki nad systemami
 • Całodobowy monitoring techniczny urządzeń
 • Krótki czas od zgłoszenia awarii do jej usunięcia
Zintegrowany system informatyczny HelpDesk

System HelpDesk umożliwia rejestrowanie zgłoszeń, incydentów, problemów za pomocą przeglądarki internetowej, wiadomości e-mail, SMS oraz klasycznego kontaktu telefonicznego lub osobistego. Użytkownik otrzymuje narzędzie za pomocą którego kontroluje min. zgłoszenia, czas reakcji, czas pracy, termin, formę wykonania. HelpDesk jest wykonany w standardzie ITIL.

Baza Wiedzy

Zawiera informacje przydatne dla użytkowników i techników, umożliwia rozwiązywanie incydentów w oparciu o dostępne rozwiązania, oferuje opcje automatycznej aktualizacji rozwiązań. Usystematyzowana i posegregowana w sposób logiczny dla użytkowników pozwala odciążyć działy wsparcia w rozwiązywaniu najprostszych zgłoszeń i problemów, wykorzystuje intuicyjny i funkcjonalny sposób wyszukiwania istniejących rozwiązań oraz rejestracji nowych. Umożliwia stosowanie rozwiązań tymczasowych (work-around) i rozwiązań trwałych.

Baza Zasobów

To centrum informacji o wszystkich dostępnych elementach konfiguracji i wzajemnych relacjach pomiędzy nimi. Pozwala rejestrować wszystkie informacje związane z cyklem życia poszczególnych zasobów. Umożliwia identyfikowanie i oznakowanie poszczególnych elementów konfiguracji. Wspiera procesy związane z zarządzaniem ciągłością usług. Oferuje intuicyjny i funkcjonalny system zarządzania zasobami (Asset Management). Wspiera incydenty cykliczne związane z zasobami.

Zarządzanie zmianą

Szczególna funkcjonalność programu, pozwala unikać negatywnych skutków, utworzenia nowego incydentu lub problemu. Zapewnia intuicyjną i funkcjonalną rejestrację wniosków o zmianę (Request for Change). Udostępnia rozbudowany system planowania harmonogramu zmian, powiadomień i alertów. Umożliwia proste i funkcjonalne korzystanie z historii zmian oraz pozwala oceniać ryzyko proponowanych zmian.

Analiza i raportowanie

HelpDesk udostępnia predefiniowane parametryzowane raporty, pozwalające uzyskać precyzyjne zestawienia w oparciu o zgłoszone incydenty, problemy, zmiany oraz czas pracy, pozwala eliminować tzw. wąskie gardła procesów. System dostarcza funkcjonalność tworzenia i dodawania nowych raportów z poziomu administratora.

Umowy SLA

Service Level Agreement - Centrum informacji o wszystkich dostępnych umowach których głównym zadaniem jest utrzymanie i systematyczne poprawianie ustalonego pomiędzy klientem a usługodawcą poziomu jakości usług informatycznych. Moduł w sposób przejrzysty pozwala definiować zakres i parametry świadczonych usług. Monitoruje realizację świadczonych usług w ramach poszczególnych Umów SLA, reaguje (powiadamiając przy pomocy e-mail, sms) w przypadku naruszenia warunków umowy oraz dostarcza przejrzystych raportów podsumowujących jakość świadczonych usług i uzyskanych wyników.

Dedykowany Menedżer

Wraz z podpisaniem umowy maintenance gwarantujemy Państwu opiekę Menedżera Kontraktu. Jest to osoba, która ma za zadanie, w jak najkrótszym czasie (czas wskazany w umowie), zareagować na zgłoszenie awarii i ją usunąć.

Zadaniem Menedżera Kontraktu jest:

 • cykliczny dozór nad działaniem systemu
 • doradzanie w zakresie jego usprawniania
Maksymalnie skrócony czas od zgłoszenia awarii do jej usunięcia

Ustalając zapisy umowy będą Państwo mieli zasadniczy wpływ na określenie czasu reakcji Menedżera Kontraktu (przyjazd na miejsce, lub stała obecność, stwierdzenie przyczyny awarii oraz określenie planu działania) oraz na czas, jaki upłynie do przywrócenia pełnej funkcjonalności systemów.

Standardowo proponujemy czas reakcji nie dłuższy niż 12 godzin od momentu zgłoszenia i do 72 godzin do momentu przywrócenia pełnej sprawności systemu.

Istnieje możliwość indywidualnego określenia czasu reakcji, który może wynieść nawet poniżej godziny.

Całodobowy Monitoring techniczny

Ciągła opieka nad systemami (SSWiN, KD, SAP, CCTV AN, CCTV IP, LAN, elektryczne, inne) prócz kwartalnej konserwacji wymaganymi przez EN-PN, świadczymy usługi monitoringu technicznego systemów zapewniając najwyższy możliwy standard niezawodnym działaniu systemów.

 • codzienny przegląd logów spływających z systemów,
 • serwis na życzenie klienta,
 • codzienna gotowość do konsultacji telefonicznej i elektronicznej
Dodatkowo zapewniamy:

możliwość korzystania z półki serwisowej zawierającej podzespoły zainstalowanych systemów, co istotnie wpływa na czas ich wymiany
możliwość wykupienia pełnej gwarancji, która w całości zwalnia Państwa z kosztów wszelkich napraw.